Giảm
10%

Chi tiết áp dụng:

Giảm giá 10%/ tổng hóa đơn

Địa chỉ:

151A Hai Bà Trưng, P. 6, Quận 3 Tp. HCM

Điện thoại: 08. 3519 4949

Thời gian áp dụng: 06/2013 - 06/2014