Giảm
20%

Chi tiết áp dụng :

Giảm 20% cho các hạng mục khám ban đầu

Giảm 10% cho các hạng mục khác sau khám

Địa chỉ:

Số 221 Phố Vọng, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 04. 38692819 / 090 459 2628

Thời gian áp dụng: 25/10/2013  -  01/09/2014