Giảm
10%

Chi tiết áp dụng :

Giảm 10 % trên tổng hóa đơn thanh toán dịch vụ

Địa chỉ:

Số 40, ngõ 76 An Dương, P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04 66824352

Thời gian áp dụng: 05/09/2013  -  05/09/2014