Giảm
10%

Chi tiết áp dụng:

Giảm giá 10% cho tổng hóa đơn thanh toán

Địa chỉ:

118 Lê Duẩn, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline:

0966 366 369

Thời gian áp dụng:

01/12/2014 - 31/10/2015