Giảm
10%

Chi tiết áp dụng:

Giảm giá 10% cho tổng hóa đơn thanh toán.

Địa chỉ:

192 Thái Thịnh, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Hotline:

0163.998.3333

Thời gian áp dụng:

1/12/2014 - 31/10/2015