Giảm
100%

1.      Tên chương trình: “Mừng LienVietPostBank tròn 7 tuổi”.

2.      Đối tượng khách hàng:Tất cả các khách hàng cá nhân của LienVietPostBank thực hiện giao dịch trên Thẻ và Ngân hàng điện tử.

3.      Thời gian khuyến mại: Từ ngày 28/03/2015 đến hết ngày 03/05/2015.

Chi tiết chương trình: http://www.lienvietpostbank.com.vn/tin-tuc-su-kien/tin-lienvietpostbank/noi-dung/27-03-2015-mung-lienvietpostbank-tron-7-tuoi