Giảm
10%

1.     Đối tượng áp dụng: Khách hàng của LienVietPostBank đăng ký sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế LienVietPostBank

MasterCard và Thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard.

2.      Nội dung ưu đãi: Tặng ngay Phiếu quà tặng khi khách hàng mua sắm tại bất kì siêu thị VinMart hay cửa hàng

tiện lợi VinMart+ trên toàn quốc:

-          Tại siêu thị VinMart: với mỗi 500,000 đồng thanh toán, khách hàng được tặng ngay 01 phiếu quà tặng trị giá

50,000 đồng.

-        Tại cửa hàng VinMart+: với mỗi 100,000 đồng thanh toán, khách hàng được tặng ngay 01 phiếu quà tặng trị

giá 10,000 đồng.

3.          Thời gian áp dụng: Từ 22/05/2015 – 22/07/2015 (hoặc đến khi hết phiếu quà tặng)

4.          Địa điểm áp dụng: Siêu thị VinMart và Cửa hàng tiện ích VinMart+ trên toàn quốc.

5.          Các điều kiện khác:

-          Khách hàng được nhận tối đa 5 phiếu quà tặng trên một hóa đơn.

-          Khách hàng có thể cộng gộp nhiều phiếu quà tặng để thanh toán cho lần mua sắm tiếp theo.

-          Phiếu không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và hoàn trả tiền dư đối với việc mua hàng.

-          Phiếu quà tặng được sử dụng thanh toán tại hệ thống VinMart và VinMart+trên toàn quốc.

-          Phiếu có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/8/2015.

-          Phiếu quà tặng phải có đầy đủ dấu và chữ ký hợp lệ của đại diện VinMart.