1.     Đối tượng áp dụng: Khách hàng sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế LienVietPostBank MasterCardThẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard

2.     Nội dung ưu đãi:

  • Cứ mỗi 10.000.000 NVĐ (Mười triệu đồng Việt Nam) thanh toán bằng Thẻ ghi nợ quốc tế LienVietPostBank MasterCard và Thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard, chủ thẻ được hoàn 200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng Việt Nam). Tổng số tiền được hoàn cho mỗi chủ thẻ là không giới hạn.
  • Ngân sách hoàn tiền sẽ được cập nhật hàng ngày trên website www.travel.com.vn

3.    Thời gian áp dụng: Đến 25/09/2015 hoặc đến khi hết ngân sách.

4.    Địa điểm áp dụng: Hệ thống văn phòng Vietravel trên toàn quốc.

Chi tiết Tại đây.