Giảm
7%

1.       Đối tượng áp dụng: Khách hàng sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế LienVietPostBank MasterCardThẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard mụa hàng trực tuyến trên Website: http://www.zalora.vn/mastercard/

2.         Nội dung ưu đãi :

  • Giảm 7% tổng giá trị hóa đơn khi mua hàng tại website http://www.zalora.vn/mastercard/ đối với chủ thẻ LienVietPostBank MasterCard vào các thứ năm hàng tuần.
  • Ưu đãi áp dụng cho 3,000 giao dịch đầu tiên.

3.         Thời gian áp dụng: Vào các ngày thứ 5 hàng tuần từ nay đến 31/12/2015.

4.         Điều kiện & điều khoản khác:

  • Ưu đãi áp dụng trực tiếp khi mua hàng.
  • Chương trình không áp dụng cho 1 số sản phẩm.
  • ZALORA và các bên liên quan có quyền chấm dứt hoặc thay đổi chương trình tại bất cứ thời điểm nào