1. Đối tượng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard, Chủ thẻ thanh toán quốc tế LienVietPostBank MasterCard, Chủ thẻ trả trước quốc tế LienVietPostBank MasterCard.
  2.  Nội dung khuyến mại: Giảm ngay 22.000 đ đối với Chủ thẻ LienVietPostBank MasterCard thanh toán cước taxi Mai Linh (chuyến đi đầu tiên) qua hệ thống MPOS được trang bị trên xe hoặc qua chức năng liên kết thẻ qua ứng dụng gọi taxi Open99.
  3. Thời gian áp dụng:  Từ nay đến 14/02/2016.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tại đây.