Giảm
20%
  1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các khách hàng đã đăng ký phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế LienVietPostBank MasterCard và Thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ).
  2. Phạm vi áp dụng: Thanh toán trực tuyến trên trang web thương mại điện tử http://www.lazada.vn.
  3. Nội dung ưu đãi: Giảm 300.000 VNĐ cho 300 đơn hàng đầu tiên trị giá từ 1.300.000 VNĐ trở lên cho tất cả các sản phẩm được Lazada cung cấp tại trang web http://www.lazada.vn/  trong suốt thời gian triển khai chương trình và thanh toán bằng Thẻ ghi nợ quốc tế LienVietPostBank MasterCard và Thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard.
  4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 15/03/2016 đến hết ngày 31/03/2016.
  5. Quy định áp dụng:
  • Không cộng dồn với các mã giảm giá khác.
  • Không quy đổi thành tiền mặt.
  • Mỗi Thẻ chỉ được sử dụng mã giảm giá 01 lần.
  • Chương trình sẽ kết thúc nếu đủ số lượng 300 đơn hàng hoặc kết thúc thời gian khuyến mại.